• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowatorskie prowokacje dyplomatyczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z pełną swoją agresywnością oraz coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować dobre domysły finansowe na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się całkowicie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do porządnego poziomu informowania opinii publicznej, a ta nieraz bierze własną wiedzę o realności jedynie z tego, co ujawnia telewizja i pisze ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak nieduża wspólnota w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych szczegółów systemu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.